Szukaj
Panel klienta
0Schowek
Twój schowek jest pusty
0Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulaminy sklepu e-okapykuchenne.pl


 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


 

  I. Regulamin sklepu internetowego

  II. Prawo odstąpienia od umowy

  III. Wzór odstąpienia od umowy

  IV. Informacja komsumencka

  V. Regulamin promocji cenowych

  VI. Polityka plików cookies

  VII. Polityka prywatności


 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


 


 

I. Regulamin sklepu internetowego

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy (e-sklep) e-okapykuchenne.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za
pośrednictwem Internetu na obszarze Polski oraz całej Europy na podstawie niniejszego
Regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Właściciela Sklepu i Klientów.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego
postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Właścicielem Sklepu jest: KGKM Grzegorz Kalinowski, ul. 1 Maja 191, 25-
655 Kielce, NIP: 657-247-66-69, REGON: 260355279, mail: sklep@e-okapykuchenne.pl, tel: 531
855 855. Numer rachunku bankowego: 16 1140 2004 0000 3502 7717 8397 - mBank
5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów
rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.
§ 2
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
b) Sprzedawca – właściciel Sklepu,
c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w
ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na
stronie: http://www.e-okapykuchenne.pl
d) Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez
Klienta,
e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
internetowego,
f) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub
osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu –
niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 3
Wymagania techniczne
1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez
Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową
obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu
internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych
rozszerzeń lub wtyczek.
2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta
poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
§ 4
Ceny i oferty promocyjne
1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają
podatek VAT).
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia
zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w
oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
4. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.
Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia
§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza
natychmiastowego zawarcia umowy.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym należy zalogować się na stronie
sklepu www.e-okapykuchenne.pl jako gość, bez zakładania konta Klienta. Można też założyć konto
poprzez podanie poprawnego adresu e-mail i utworzenie hasła. Złożenia zamówienia następuje
poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zakupu.
5. W trakcie procesu składania zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i
przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji, zgodnie z
przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając
ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania
zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem
oraz informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia.
8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie
Klienta.
9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta
płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w
formie emaila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
10. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia zatwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy
sprzedaży.
11. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.
12. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie państw Unii Europejskiej.
13. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt
telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie
możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
§ 2
Sposób płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew zwykły na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać imię i
nazwisko zamawiającego,
b) ekspresowa płatność on-line za pośrednictwem platformy PRZELEWY 24 do której Klient jest
przekierowany bezpośrednio z koszyka zakupowego; umożliwia płatność tradycyjną kartą
debetową lub kartą kredytową VISA, MASTERCARD, MAESTRO, JCB, POLCARD oraz
skorzystanie z zakupów ratalnych poprzez Alior Bank lub mBank. Operatorem kart płatniczych jest
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
c) płatność za pobraniem, która następuje przy odbiorze zamówienia.
2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez
Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
§ 3
Termin płatności
1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą debetową/kredytową Klient
zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia
zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o
czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu
całą wpłaconą kwotę.
4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko
zamawiającego.
§ 4
Realizacja zamówienia
1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane
w ciągu 96 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę
płatności.
2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za
pobraniem.
3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4
dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie
internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy.
4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo
wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
5. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT.
§ 5
Korekta zamówienia
1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta
potwierdzenia wysyłki zamówionego towaru ze sklepu.
2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@e-okapykuchenne.pl lub kontaktując
się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 531 855 855 (koszt połączenia wg stawki operatora).
§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru
1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym
opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 19 zł brutto,
c) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej pobraniowa – koszt 25 zł brutto,
2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie
uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody
oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje
§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną,
która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie
wymiany produktu.
3. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient - najpóźniej w terminie roku od dnia
stwierdzenia tej niezgodności - może złożyć reklamację bezpośrednio u producenta lub w
autoryzowanym serwisie producenta lub wysłać oświadczenie o stwierdzonej niezgodności na adres
Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy przed
jego upływem wysłać uzupełniony formularz reklamacyjny z opisem stwierdzonej niezgodności
Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie
ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
– art. 560 k.c.
6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż
termin ten wynosi do 14 dni.
7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia, jeśli towar pochodzi od producenta krajowego / 30 dni, jeśli towar pochodzi od
producenta spoza granic Polski oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez
niego miejsce wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (oryginał lub kopia paragonu lub
faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient
może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 531 855 855 lub 41 331 21 07 (koszt
połączenia wg stawek operatora).
§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient
będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego –
ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w
Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem
potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał
lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak
nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy
odesłanie towaru przed jego upływem).
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w
Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje
się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: KGKM
Grzegorz Kalinowski ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce lub inny podany przez Sprzedawcę.
10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub
na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie
będą przyjmowane.
§ 3
Gwarancja przy sprzedaży
1. Sprzedawane przez sklep produkty są objęte gwarancją producenta. O długości oraz zakresie
gwarancji klient będzie poinformowany poprzez dostarczenie wraz z zakupionym produktem, karty
gwarancyjnej.
Rozdział IV
Postanowienia wspólne
§ 1
Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane na podstawie zawartej
umowy sprzedaży i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z
usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi
przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe
użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo- promocyjnych.
4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych
osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych
dostawcy i firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki towaru.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji zamówienia i wybranej formy
wysyłki na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej pomiędzy Sprzedawcą a
dostawcą lub firmą kurierską (podmiot przetwarzający).
6. Sprzedawca uczestniczy w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez
serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Jeżeli Klient wyrazi zgodę – serwis
prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat
transakcji dokonywanej w sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w
domenie ceneo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane Klienta
zostaną przekazane do CENEO tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na
warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1422);
b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych);
c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
8. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w
szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych;
b) zmiany swoich danych osobowych;
c) poprawiania swoich danych osobowych;
d) „bycia zapomnianym”, czyli trwałego usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez
Sprzedawcę; dotyczy to informacji: w formie cyfrowej, papierowej i kopii zapasowej;
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
g) do przenoszenia swoich danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w
przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a
po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych
i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa
niż wyrażona zgoda (np. umowa kupna/sprzedaży).
10. Podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych do realizacji zamówienia jest
warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Nie podanie przez Klienta ww. danych osobowych
skutkować będzie niezawarciem umowy ze Sprzedawcą oraz niemożliwością realizacji zamówienia.
11. Sprzedawca używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest
profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.
§ 2
Prawa autorskie i pokrewne
1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i
wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do
osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej
zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej
lub karnej.
§ 3
Polityka cookies
1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych
statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb
i zainteresowań.
3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących
obszarów:
– informacje na temat sesji,
– ostatnio oglądane produkty,
4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania
cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może
wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.
§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich
niezgodność z obowiązującym prawem.
2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach
określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a
Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego
zakończenia sporu.
§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje
się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść
Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został
powiadomiony.


 

II. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy o tym poinformować właściciela sklepu:

KGKM Grzegorz Kalinowski
ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce
mail: sklep@e-okapykuchenne.pl
tel. +48 531 855 855, 41 331 21 07

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać na swój koszt lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


 

III. Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POBIERZ

  


 

.................................................                                                                                                                                        Data ............................................   

       Imię i nazwisko adresata  

................................................

................................................

      Adres podany w zamówieniu                                                                                                                
    

KGKM Grzegorz Kalinowski

ul. 1 Maja 191

25-655 Kielce


 

                       ODSTĄPIENIE OD UMOWY

                   Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .............................................

          Data zawarcia umowy:..........................................


 

.........................................

Podpis konsumenta


 


 

IV. Informacja komsumencka

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje:

1. Dane sprzedającego

KGKM Grzegorz Kalinowski ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce , mail: sklep@e-okapykuchenne.pl, tel. 531 855 855, 41 331 21 07.

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.

2. Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są: produkty opisane w Sklepie internetowym (produkty oferowane w sklepie, ich właściwości określone są na towarze)

3. Cena

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.

4. Zasady płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew zwykły na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać imię i nazwisko zamawiającego,

b) ekspresowa płatność on-line za pośrednictwem platformy PRZELEWY 24 do której Klient jest przekierowany bezpośrednio z koszyka zakupowego; umożliwia płatność tradycyjną kartą debetową lub kartą kredytową VISA, MASTERCARD, MAESTRO, JCB, POLCARD oraz skorzystanie z zakupów ratalnych poprzez Alior Bank lub mBank. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

c) płatność za pobraniem, która następuje przy odbiorze zamówienia.

Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

5. Koszty i termin dostawy

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 19 zł brutto 

c) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej pobraniowa – koszt 25 zł brutto,

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3. Towar wysyłany jest w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

6. Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

– umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– umowy zawartej na aukcji publicznej;

– umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

– bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,

– jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

9. Reklamacje

- Podstawa reklamacji

Jeśli na towar została udzielona gwarancja, kupujący uprawniony jest – według własnego wyboru – do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (rękojmia).

- Prawa i obowiązki kupującego

Jeżeli w ocenie kupującego towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

1) odesłać (zwrócić) towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

2) wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,

3) wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

4) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

- Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie:

– 14 dni, jeśli towar pochodzi od producenta krajowego,

– 30 dni, jeśli towar pochodzi od producenta spoza granic Polski.

- Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go na adres kupującego oraz na koszt sprzedawcy. W takim wypadku kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie 14 dni/30 dni, poinformuje o tym niezwłocznie kupującego. W takim przypadku kupujący będzie uprawniony do żądania:

    a) obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,

    b) zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt kupującego.

10. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone prze strony konfliktu.


 

V. Regulamin promocji cenowych


 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.

2. Promocją cenową są objęte produkty oznaczone obniżką ceny.

3. Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego.

4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

II. Oferta promocyjna

1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.

2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.

3. Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia regulaminów Sprzedawcy.

III. Czas trwania oferty

Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje w przypadku zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

IV. Uczestnicy

1. Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:

a) zaakceptują postanowienia regulaminów zakupów Sprzedawcy,

b) w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie sklepu internetowego.

V. Opis oferty promocyjnej

Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad określonych w Regulaminie sklepu internetowego i po cenach oferowanych w zakładkach „Promocje”.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


 

VI. Polityka plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu e-okapykuchenne.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Źródło: Pliki Cookies IAB Polska, http://wszystkoociasteczkach.pl/


 

VII. Polityka prywatności

Informacje ogólne
1. Administratorem Serwisu www.e-okapykuchenne.pl jest firma KGKM
Grzegorz Kalinowski, ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce, NIP: 657-247-66-69, REGON: 260355279,
mail: sklep@e-okapykuchenne.pl, tel: 531 855 855.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
- Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
Informacje o formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej
domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych
podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
- Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
- Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
- Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie.
7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/
Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), gdy przejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej
osoby.
3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z
żądania.


 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

    - Internet Explorer
    - Chrome
    - Safari
    - Firefox
    - Opera
    - Android
    - Safari (iOS)
    - Windows Phone
    - Blackberry

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu